TOIMITUS 3,90€ - ILMAINEN VAIHTO JA PALAUTUS.

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
12–14 artikla
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Reav Oy , Y-tunnus 2867227-1
Reav Oy, Hallituskatu 2 as 23, 95400 TORNIO
therealreav@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anna Kaustinen, Reav Oy
Hallituskatu 2 as 23, 95400 TORNIO
therealreav@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Reav -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Reav -verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseksi sekä tilauksien hallintaa ja käsittelyä varten. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain:

 • 8 § 1 momentin 5 ja 7 kohtiin (asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito)
 • 19 §:ään (suoramarkkinointi ja siihen rinnastettavat lähetykset)

Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä henkilöstä tallennetaan seuraavat tiedot:

o Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten henkilön nimi
 • Yrityksen nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, maa ja puhelinnumero
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tuotearvostelut
 • Pankkitilimaksujen hyvitysten osalta tilinumero
 • Rekisteröityneen käyttäjän käyttäjätunnus

o Mikäli tilaus toimitetaan eri henkilölle kuin tilaaja, tallennetaan käyttäjän antamat, vastaanottajan

 • Tunnistamistiedot, kuten henkilön nimi
 • Yrityksen nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, maa ja puhelinnumero

o Lisäksi rekisteriin tallennetaan tilausten tiedot, sivuston käyttötiedot ja klikkihistoria, käyttäjätunnukset ja salasanat sekä ostohistoria. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään sekä verkkokaupan järjestelmistä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille poislukien viranomaiset.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin nettisivuillamme ulkomaisten palveluntarjoajien tekniikkaa ja niiden mahdollisten evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajien palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Näitä ovat mm. Google Analytics, Google Tag Manager sekä Facebookin konversiopikseli.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Rekisteristä ei säilytetä paperitulostetta.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisen palveluntarjoajan tehtäväksi. Jokaisessa koneessa ja palvelimessa on tietoturvaohjelmisto. Verkko on suojattu palomuurilla.

Organisaatiossa on vain tietyt, erikseen nimetyt henkilöt, joilla on oikeus päästä rekisteriin. Rekisteriin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa Reav -verkkokaupan henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.

Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa, että tietoja tarkistava henkilö tarkistaa omat henkilötietonsa, eikä kyseessä ole tietojen urkinta. Tiedot annetaan ilman aiheetonta viivytystä, ymmärrettävässä muodossa ja pyydettäessä kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Mahdollisten virheellisten tietojen korjaamisksi rekisteröity voi toimittaa rekisterinpitäjälle korjausvaatimuksen, jossa tulee kertoa esimerkiksi:

– missä rekisterissä olevia tietoja tai minkä asian käsittelyyn liittyviä tietoja vaatimus koskee

– mihin tietoon vaaditaan korjausta

– vaaditaanko tietoa tarpeettomana kokonaan poistettavaksi, tiedon oikaisemista muutoin virheellisenä tai talletetun tiedon täydentämistä rekisteröidyn omalla näkemyksellä

– jos vaaditaan tiedon oikaisemista virheellisenä, tulee esittää sanatarkasti korvaava teksti

– vaatimuksessa tulee perustella, miksi tieto on virheellinen

– jos jollain asiakirjalla voidaan osoittaa korjausvaatimuksessa esitetyt tiedot oikeiksi, tulee tällainen asiakirja liittää vaatimukseen

Korjauspyyntö tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Korjauspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.

12. Muut henkilötietoijen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskeviatietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai suoramarkkinointia sekä markkina- ja milelipidetutkimusta varten (HetiL 30 §).

Evästeiden käyttö reav.fi verkkosivuilla
Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen.
Käytämme nettisivuillamme ulkomaisten palveluntarjoajien tekniikkaa (Google Analytics) ja niiden mahdollisten evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajien palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.

Eväste (cookies) on sivuton pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.
Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

13. Lähetysperusteet
Uutiskirjeen tilaus

Tilatessasi uutiskirjeen, hyväksyt sähköpostiosoitteesi lisäämisen Reavin uutiskirjeen tilaajarekisteriin jolloin saat jatkossakin tietoja Reav -verkkokaupan tarjouksista ja kampanjoista suoraan sähköpostiisi. 

Rekisterin pitämisen peruste: suoramarkkinointi, markkina- ja milelipidetutkimus sekä tilastointi (5 § 4 mom.).

Sähköpostirekisteristä voi erota milloin vain ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: therealreav@gmail.com  

 

Sulje (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Hae

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä
Jatka ostoksia